Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2151 Fót, Dózsa György út 12-14

ALAPÍTÓ OKIRAT

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes intézményei működtetése céljából létrehozza a Fóti Gazdasági Ellátó szervezetet (2151 Fót, Dózsa György út 142-14.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően 2013. január 23-i hatállyal a 46/2013. (I.23.) KT határozatával az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

 

A költségvetési szerv megnevezése:       Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

Az intézmény rövidített neve:                Fóti GESZ

 

A költségvetési szerv székhelye, címe:    2151 Fót, Dózsa György út 12-14.

Az intézmény illetékességi területe:        Fót Város közigazgatási területe

 

Az alapító neve, székhelye:                      Fót Város Önkormányzata

                                                                  2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Az intézmény fenntartójának neve,      Fót Város Önkormányzata

székhelye:                                                  2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Irányító szerv neve:                                Fót Város Önkormányzatának

                                                                  Képviselő-testülete

székhelye:                                                 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Alapítás időpontja:                                 2013. március 1.

 

Az intézmény jogállása:                          Önálló jogi személy

 

Gazdálkodási besorolása:                       Önállóan működő és gazdálkodó                                                                                    költségvetési szerv

A feladat ellátását szolgáló vagyon:       Az ingatlan vagyont az önkormányzat                                                                            Ingatlan Vagyon katasztere tartalmazza.

                                                                  Az ingó vagyont az intézményi leltár

                                                                  tartalmazza.

 

A vagyon feletti rendelkezés joga:         Fót Város Önkormányzatának vagyonáról

és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló mindenkor érvényes rendelet szerint.


 


 Az okirat letöltéséhez klikkeljen ide Letöltés

 

Alapító Okirat Módosítása 4687-13/2017 Megtekintéshez klikkeljen ide!

 

 

 

Közétkeztetés

Pénztár

Hétfő: 8-15-ig

Kedd: -

Szerda: 8-15-ig

Csütörtök: -

Péntek: 8-12-ig

 

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-15-ig

Kedd: 8-15-ig

Szerda: 8-15-ig

Csütörtök: 8-15-ig

Péntek: 8-12-ig