Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2151 Fót, Dózsa György út 12-14

Iskolai szülői (törvényes képviselői) tájékoztató

 

2021. szeptemberétől a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban GESZ) központjának Közétkeztetési Csoportja látja el az étkezés megrendeléssel, lemondással, kedvezmények érvényesítésével, számlázással kapcsolatos feladatokat.
Az étkezés megrendelése iskolás gyermek esetében írásban kell, hogy megtörténjen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál. Az étkezés megrendelését év közben, az írásos szerződéskötést és a számla kiegyenlítést követő harmadik naptól tudjuk biztosítani. Augusztus 15. - szeptember 30. között 5 munkanap az eljárási idő. Az étkeztetés biztosításának feltétele az étkezési számla (számlák) befizetése.

Diétás étkezési igénnyel kapcsolatos ügyintézési tájékoztató a GESZ honlapján (www.fotigesz.hu) a Közétkeztetés menüben található. Kérjük az ismertetőből tájékozódni és az abban foglaltak szerint eljárni.

Étkezési típus módosítás: a gyermek étkezési típusának módosítását a tárgyhónapot megelőző hónapban, a számlakiállítást megelőző 2. munkanap, reggel 8.30 óráig írásban lehet megtenni (személyesen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál vagy e-mailben). Módosítást a fenti határidőt követően, a tárgynapot megelőző 3. munkanapon 24 óráig lehet kérni, amennyiben a szülő elfogadja, hogy a módosítás árkülönbözete csak a következő havi számlában kerül jóváírásra, illetve a keletkezett többletköltséget tárgyhónap előtt szükséges kiegyenlíteni. Az ezt követően beérkező módosítási kérelmeket a tárgyhónapot követő, számlázással még nem érintett hónaptól tudjuk teljesíteni.

Lemondás, megrendelés (napokra, időszakokra vonatkozó, nem végleges lemondás): MINDEN ESETBEN TÁRGYNAPOT, IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ MUNKANAPON, REGGEL 8.30-ig szükséges jelezni. Erre a Szülői felületen és a GESZ Közétkeztetési Csoport hivatalos elérhetőségein van lehetőség: e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve különösen indokolt esetben telefonon a 06 70 331-7058-as telefonszámon. Az eseti lemondásoknak pontos dátummal (végdátummal is) kell rendelkezniük és kérjük feltüntetni az intézményt is, melybe a gyermek jár.

  1. 2021.09.01-től csak a GESZ-nél lemondott étkezést tudjuk elfogadni, ettől az időponttól az iskola titkárságán, vagy az osztályfőnöknél lemondott étkezést nem tudjuk figyelembe venni.
  2. Az ún. Szülői felületen intézheti a törvényes képviselő az eseti lemondásait, megrendeléseit, nyomon követheti az étkezést igénybevevő gyermek(ek) aktuális számlaegyenlegét. A számos funkció használatára lehetőséget biztosító felület alkalmazásának, használatának megfontolása javasolt. A felület használata regisztrációhoz kötött, e-mail cím és jelszó megadása szükséges.

Az étkezést igénybevevő gyermek(ek) adatlapjára történő belépéshez szükséges jelszót e-mailben küldi meg a Közétkeztetési Csoport, amit az első belépést követően meg kell változtatnia a törvényes képviselőnek.

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, az önkormányzati étkezési támogatással rendelkező, és a Nevelésbe vett gyermek étkezését is szükséges hiányzás esetén lemondani.

Közös szülői felület: amennyiben Önnek több gyermeke jár Fót város valamely, állami fenntartású közoktatási ­vagy köznevelési intézményébe (óvoda v. bölcsőde / iskola) és azonos e-mail címet adott meg az étkezésük megrendelésekor, lehetőségük van egy szülői belépéssel, mindegyik érkezést igénybevevő gyermek felületét elérni, kezelni. Ez a funkció a bölcsődében és az óvodákban később kerül bevezetésre.

Kérjük, az oldal használatával kapcsolatos kérdését, észrevételét a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezze.

Napi lemondások számlázási rendje: A számlakiállítás előtt jelzett napi lemondások nem kerülnek kiszámlázásra. A számlakiállítást követően jelzett napi lemondások a következő számla kiállításakor kerülnek jóváírásra.

Végleges lemondás (szüneteltetés vagy intézményváltás, költözés okán, stb): a törvényes képviselőnek minden esetben a GESZ Közétkeztetési Csoportnál írásban szükséges jeleznie, legkésőbb tárgynap előtti munkanap reggel 8.30- ig. Az írásos nyilatkozat beérkezése után tudjuk az étkezést igénybe vevő gyermeket kivenni az étkezésből, és az előre fizetés miatt az esetleges túlfizetést visszatéríteni a bankszámlára. A törvényes képviselői lemondásig a gyermek étkezési megrendelése aktív, annak díja a törvényes képviselőt terheli.

Étkezési díjkedvezmények:

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gytr.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról jogszabály alapján minden esetben szükséges a Gytr 8. mellékletének a törvényes képviselő általi kitöltése, melyen meg kell jelölni az igényelt étkezés típusát is.

A három vagy több gyermekes családok 50%-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek. A támogatáshoz a Gytr. 8. mellékletén

-        nyilatkozni szükséges a GESZ Közétkeztetési Csoportjánál. A kedvezmény a nyilatkozattétel másnapjától érvényesíthető.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Az alábbi jogalapok esetében további dokumentum benyújtása is szükséges:

Gyermek tartós betegsége/ fogyatékossága esetén 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

  • szakorvosi igazolás, amely a tartós betegséget igazolja (Kormány rendelet 3. melléklete), vagy a fentiek alapján folyósított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat másolata,

      Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén 100%-os térítési díjkedvezmény igényelhető.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

  • a Gyámhatóság határozata nevelésbe vételről/ utógondozást elrendelő határozat,
    • valamint, a gyermekjóléti szolgáltató- vagy a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kitöltött Gytr. 9. melléklet.

A kedvezményes étkezési díj a benyújtást követő naptól érvényes. A Kormány illetékes szerve bármikor bekérheti szülőtől a támogatásra való jogosultság igazolását, vagy kikérheti a MÁK-tól, NAV-tól, NEAK-tól.

További törvényes képviselői kötelezettség minden újabb tanévre, a Fóti GESZ honlapjáról (www.fotigesz.hu) letölthető formanyomtatványon történő nyilatkozattétel, a kedvezményre való jogosultság fennállásáról. A nyilatkozatot személyesen vagy e-mailben kérjük visszajuttatni a Közétkezési Csoporthoz minden év július 31.- ig, a következő tanévre vonatkozóan.

Egyéb kedvezményekkel (rendszeres gyermekvédelmi és települési támogatás) kapcsolatos tájékoztatás és ügyintézés jelenleg a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélszolgálatán történik (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

 

Számlakiállítás: Kérjük, az aktuális számla kiállítási és befizetési határidejét, a BEFIZETÉSI IDŐSZAKOT kövesse nyomon, a GESZ weboldalán (minden hónap 5. munkanapjáig közzé tesszük) A befizetési határidő az étkezési számlán is olvasható.

Számlafizető módosítását a számlázást megelőzően lehet kérni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy személyesen a Közétkezési Csoport ügyfélszolgálati irodájában. Amennyiben a jelzési határidőt (számla kiállítást megelőző 2. munkanapon, 24.00 órát) követő az igény bejelentése, a módosítást az azt követő számlakiállításra (következő időszakra) tudjuk elvégezni.

Számlakiegyenlítés lehetőségei:

  • Csoportos beszedési megbízással, vagy
  • átutalással a 11784009-15813169-10010000 számlaszámra történő utalással (megjelölve a gyermek azonosítóját és nevét), vagy
    személyesen GESZ Pénztárában (Fót, Dózsa György út 12-14.), a kijelölt napokon a pénztár nyitva tartásának idejében készpénzben.

 

Késedelmes fizetés, tartozás kezelése, következménye 

 

A GESZ az étkezési megrendelések teljesítését, a határidőig befizetett, átutalás esetén pedig a pontos összegű és hivatkozású, megfelelő számlaszámra indított utalások esetén garantálja.

A nyitott számla egyenlegű gyermekek étkezési megrendelését a program letiltja a 30/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet alapján a számla lejáratát követő 61. napon. A letiltott napokra kiszámlázott étkezések díjait a következő számlázáskor írja jóvá a program.

Amennyiben a törvényes képviselő nem egyenlíti ki gyermeke tárgyhavi étkezési díját, nem rendezi a számlaegyenleget, a gyermek étkezési megrendelése megszüntetésre kerül.

Abban az esetben, ha a szülő mégis étkeztetni kívánja a gyermeket, azt újbóli írásos megrendeléssel, és a gyermek számlaegyenlegének teljes rendezésével a tárgyhónapot követő hónaptól van lehetősége.

Minderről bővebben és a befizetések könyvelési rendjéről a „Tartozáskezelési leírás”ban tájékozódhat.

 

Kedves Megrendelőnk!

Értesítjük, hogy az ebédmegrendelés és befizetés módja decembertől az alábbiak szerint változik:


Megrendelését a továbbiakban kizárólag írásban, tárgyhónapot megelőzően tudjuk elfogadni, melyet leadhat a mellékelt formátumban a konyhán, a szállítónál vagy a konyha.fotigesz (@) gmail.com e-mail címre.

 

Megrendelő neve:

Szállítási cím:(akkor, ha szállítást is kér)

Számlázási cím:

Telefonszám:

Rendelt adagszám:

Rendelés időtartama: Pl. december 05.-15 minden munkanap

 

Megrendelését a tárgyhónapot megelőző hét hétfőig kérjük leadni.

Ezt követően elkészítjük a számlát, kiküldjük a csekket, melyet a szolgáltatás igénybevétele előtt kérünk kiegyenlíteni, és a csekket a konyhán, illetve a szállítónál bemutatni, vagy a fenti e-mail címre megküldeni.

 

Természetesen lemondásra a továbbiakban is van lehetőség.

Azt a tárgynapot megelőző nap reggel 09 óráig tudjuk elfogadni, és a következő megrendeléséből fogjuk jóváírni.

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akik még nem fizették be gyermekük részére a május, illetve június havi étkezési díjat, azok a gyerekek szeptember 3-tól nem vehetik igénybe az intézményi étkezést Fót Város közétkeztetési rendelete értelmében.
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016.(X.29.) önkormányzati rendelete
3.§.(7) alapján:
„Meg kell szüntetni az étkezés biztosítását – óvodai ellátásban részesülők kivételével, - ha a szülőnek (törvényes képviselőnek) 60 napon túli étkezési térítési díjfizetési tartozása áll fenn….”

 


Köszönettel: Fóti GESZ

 

30-2016. (IX.29.) gyermek- és diákétkezetetési rendelet 2017.12 Megtekintéshez klikkeljen ide!

  

Tisztelt Szülők!

 

A képviselő-testület 2017. májusban a 184/2017. és 192/2017. számú határozataival döntött a fóti közétkeztetés átszervezéséről.
Fenti döntések értelmében 2017. augusztus 1-jétől a Fóti GESZ látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, az intézmények által vezetett nyilvántartások összesítését, a számlák kiállítását, és a befizetések (és hátralékok) kezelését.
A szülők feladata a döntés értelmében nem változik. Továbbra is az óvodákban, illetve iskolákban kell az étkezést megrendelni, és a hiányzásokat bejelenteni. Az étkezés térítési díjai változatlanok.

 


Változások az alábbiakban lesznek:
• Kérjük, számlareklamációkkal kapcsolatos ügyek intézésére augusztustól a 06 (70) 331-7058-as telefonszámot szíveskedjenek használni. Közétkeztetési ügyintézőnk Csipesné Kókai Zsuzsanna lesz.
• A közétkeztetés új bankszámlaszáma:  
Fóti GESZ Közétkeztetés 11784009-15813169-10010000

• Az ügyeletes óvodákba az augusztusi számlákat (csekkeket) - a vezetőkkel történő egyeztetés alapján - augusztus első hetének végén eljuttatjuk, ezek fizetési határideje augusztus 21-e lesz.
• A szeptemberi csekkeket az óvodákba augusztus 21-e után, az iskolákba a tankönyvosztás időpontjára kivisszük. E csekkek fizetési határideje szeptember eleje (5-e és 10-e közötti időpont) lesz.
• Szeptember 10-e után juttatjuk el az októberi csekkeket az intézményekbe, melyek fizetési határideje szeptember 20-a lesz.
• A Fóti Közszolgáltató Kft. (2017. júliusáig kibocsátott) számlái alapján befizetett túlfizetések és hátralékok kezelése a Kft. feladata lesz.
• A GESZ az augusztusi és szeptemberi túlfizetéseket, illetve hátralékokat az októberi számlák kiállításakor fogja figyelembe venni.
A szülők megértését az átállás miatti fizetési határidőkkel kapcsolatban előre is köszönjük!

 

Fót, 2017. június 30.

 

Hamala Katalin

igazgató

 


 

 

 

 

 

Pénztár

Hétfő: 8-15-ig

Kedd: -

Szerda: 8-15-ig

Csütörtök: -

Péntek: 8-12-ig

 

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-15-ig

Kedd: 8-15-ig

Szerda: 8-15-ig

Csütörtök: 8-15-ig

Péntek: 8-12-ig