Iskolai szülői tájékoztató 
MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNY 
Diétás étkeztetéssel kapcsolatos információk 
Tájékoztató az étkezéssel kapcsolatos tapasztalatokról 
Tartozáskezelési tájékoztató 
3. számú melléklet az 52003.(II.19.) ESZCsM rendelethez 
8. számú melléklet 3282011. (XII.29.) Korm. rendelethez 
9. számú melléklet a 3282011. (XII.29.) Korm. rendelethez


KIVONAT

a Képviselő-testület 2023. február 23-ai rendes, nyílt üléséről

19/2023.(II.23.) KT-határozat

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása

(33. sz. anyag)

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében megállapított ebéd étkezés normáját 30 %-kal, a kisétkezések normáját 70 %-kal emeli meg 2023. április 1. napjától figyelemmel az infláció mértékére.

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő a rendelet-tervezetet és felkéri a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésről értesítse az érintetteket.

Felelős: 1./ pont: polgármester, 2./ pont: polgármester és GESZ igazgató

Határidő: 1./-2./ pont: 2023. március 31.


Tisztelt Szülők (Törvényes Képviselők/Gondviselők)!

Értesítjük Önöket, hogy a közétkeztetés adminisztrációját 2021. szeptember havi étkezés megrendelésétől kezdve a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet vette át az általános iskoláktól.

A változásról részletes szülői tájékoztatót jelentetünk meg az iskolák honlapján, valamint a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (www.fotigesz.hu) honlapján.

Kérjük, hogy a változásokat szíveskedjenek figyelemmel kísérni, és az étkeztetés megrendeléséhez szükséges adatszoltáltatást mielőbb eljuttatni részünkre a kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com email-címre, vagy személyesen lehetőleg a GESZ irodájába: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. (Ifjúsági Ház) 22-es irodájába.

Akinek nincsen lehetősége az elektronikus felületekről a megrendelés és mellékletei kinyomtatására, az a kinyomtatott nyomtatványokat személyesen átveheti GESZ irodájában.

A kitöltéssel kapcsolatban közétkeztetési ügyintézőink tudnak segítséget nyújtani a fenti email-címen és az alábbi telefonszámokon:                    
Csipesné Kókai Zsuzsanna       06 70 331 7058
Jancsó Nikolett                        06 70 796 7231

Leadási határidő: legkésőbb június 30.

Kérjük, amennyiben van rá lehetőségük a megrendeléseket és mellékleteit mielőbb juttassák el elérhetőségeinkre, hogy az adatokat folyamatosan fel tudjuk tölteni.

A szeptemberi étkezési számlát – a rendelet szerint- 2022. augusztus elején a megrendeléskor megadott email címre küldjük ki.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

2022.04.08.

Hamala Katalin                        Csipesné Kókai Zsuzsanna

  igazgató                                    közétkeztetési ügyintéző

Étkezési térítési díjak

 1. 1.számú melléklet a 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

a) Fót Város Önkormányzat működtetési körébe tartozó intézményekben a személyi térítési díj napi bruttó (áfával növelt) összegei a következők.

ABCDEFG
1Bölcsődei étkezés (4-szeri étkezés)Óvodai ellátásÁltalános iskolai ellátás   
(alsó tagozat)
Általános iskolai ellátás   
(felső tagozat)
Középiskolai étkezés (saját előállítású)Középiskolai étkezés (vásárolt élelmezés)
2Tízórai:100 Ft110 Ft122 Ft120 Ft
3Ebéd:320 Ft355 Ft385 Ft435 Ft
4Uzsonna:100 Ft110 Ft122 Ft120 Ft
5Összesen:540 Ft520 Ft575 Ft629 Ft675 Ft685 Ft

b )Fót Város Önkormányzat működtetési körébe tartozó intézményekben a diétás étkezés személyi térítési díj napi bruttó (áfával növelt) összegei minden diéta típusra a következők.

ABC
1Bölcsődei és óvodai étkezésÁltalános iskolai étkezés
2Tízórai:230 Ft230 Ft
3Ebéd:570 Ft570 Ft
4Uzsonna:230 Ft230 Ft
5Összesen:1030 Ft1030 Ft

[1] 32/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-val módosítva, hatályos 2019. január 1-jétől

[2] Módosította a 15/2022. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjának bruttó (áfával növelt) napi összege[1]

I. Intézményi szociális ellátási díjak – Időskorúak nappali ellátása térítési díja (Jövedelemhatártól függően)
Intézményi térítési díj500.-Ft/fő/nap
Személyi térítési díj sávos összeghatárai:
0-42.750.-Ft0.-Ft/nap
42.751-142.500.-Ft125.-Ft/nap
142.501.-Ft-250.-Ft/nap
 
II. Intézményi szociális ellátási díjak – Házi segítségnyújtás személyes gondozás és szociális segítés (jövedelemhatártól függően)
Intézményi térítési díj1.000.-Ft/fő/óra
Személyi térítési díj sávos összeghatárai:
0-28.500.-Ft0.- Ft/óra
28.501-35.625.-Ft105.- Ft/óra
35.626-42.750.-Ft210.- Ft/óra
42.751-57.000.-Ft260.- Ft/óra
57.001-64.750.-Ft310.- Ft/óra
64.751-71.250.-Ft360.- Ft/óra
71.251-78.750.-Ft440.- Ft/óra
78.751-85.500.-Ft500.- Ft/óra
85.501-99.750.-Ft580.- Ft/óra
99.751-114.000.-Ft630.-Ft/óra
114.001-150.000.-Ft770.-Ft/óra
150.001-200.000.-Ft820.-Ft/óra
200.001.-Ft-935.-Ft/óra
  
III. Az alábbi szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai megegyeznek
Szociális étkeztetés (ebéd)840.- Ft/fő/ellátási nap
Házhozszállítás155.- Ft/cím/ ellátási nap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szociálisan rászorult igénylő részére)0.-Ft/nap/készülék

[1]     Az 1. melléklet címe a Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 22. § h) pontja szerint módosított szöveg.

Iskolai szülői (törvényes képviselői) tájékoztató

2021. szeptemberétől a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (továbbiakban GESZ) központjának Közétkeztetési Csoportja látja el az étkezés megrendeléssel, lemondással, kedvezmények érvényesítésével, számlázással kapcsolatos feladatokat.
Az étkezés megrendelése iskolás gyermek esetében írásban kell, hogy megtörténjen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál. Az étkezés megrendelését év közben, az írásos szerződéskötést és a számla kiegyenlítést követő harmadik naptól tudjuk biztosítani. Augusztus 15. – szeptember 30. között 5 munkanap az eljárási idő. Az étkeztetés biztosításának feltétele az étkezési számla (számlák) befizetése.

Diétás étkezési igénnyel kapcsolatos ügyintézési tájékoztató a GESZ honlapján (www.fotigesz.hu) a Közétkeztetés menüben található. Kérjük az ismertetőből tájékozódni és az abban foglaltak szerint eljárni.

Étkezési típus módosítás: a gyermek étkezési típusának módosítását a tárgyhónapot megelőző hónapban, a számlakiállítást megelőző 2. munkanap, reggel 8.30 óráig írásban lehet megtenni (személyesen a GESZ Közétkeztetési Csoportnál vagy e-mailben). Módosítást a fenti határidőt követően, a tárgynapot megelőző 3. munkanapon 24 óráig lehet kérni, amennyiben a szülő elfogadja, hogy a módosítás árkülönbözete csak a következő havi számlában kerül jóváírásra, illetve a keletkezett többletköltséget tárgyhónap előtt szükséges kiegyenlíteni. Az ezt követően beérkező módosítási kérelmeket a tárgyhónapot követő, számlázással még nem érintett hónaptól tudjuk teljesíteni.

Lemondás, megrendelés (napokra, időszakokra vonatkozó, nem végleges lemondás): MINDEN ESETBEN TÁRGYNAPOT, IDŐSZAKOT MEGELŐZŐ MUNKANAPON, REGGEL 8.30-ig szükséges jelezni. Erre a Szülői felületen és a GESZ Közétkeztetési Csoport hivatalos elérhetőségein van lehetőség: e-mailben a kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com címen, illetve különösen indokolt esetben telefonon a 06 70 331-7058-as telefonszámon. Az eseti lemondásoknak pontos dátummal (végdátummal is) kell rendelkezniük és kérjük feltüntetni az intézményt is, melybe a gyermek jár.

 1. 2021.09.01-től csak a GESZ-nél lemondott étkezést tudjuk elfogadni, ettől az időponttól az iskola titkárságán, vagy az osztályfőnöknél lemondott étkezést nem tudjuk figyelembe venni.
 2. Az ún. Szülői felületen intézheti a törvényes képviselő az eseti lemondásait, megrendeléseit, nyomon követheti az étkezést igénybevevő gyermek(ek) aktuális számlaegyenlegét. A számos funkció használatára lehetőséget biztosító felület alkalmazásának, használatának megfontolása javasolt. A felület használata regisztrációhoz kötött, e-mail cím és jelszó megadása szükséges.

Az étkezést igénybevevő gyermek(ek) adatlapjára történő belépéshez szükséges jelszót e-mailben küldi meg a Közétkeztetési Csoport, amit az első belépést követően meg kell változtatnia a törvényes képviselőnek.

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, az önkormányzati étkezési támogatással rendelkező, és a Nevelésbe vett gyermek étkezését is szükséges hiányzás esetén lemondani.

Közös szülői felület: amennyiben Önnek több gyermeke jár Fót város valamely, állami fenntartású közoktatási ­vagy köznevelési intézményébe (óvoda v. bölcsőde / iskola) és azonos e-mail címet adott meg az étkezésük megrendelésekor, lehetőségük van egy szülői belépéssel, mindegyik érkezést igénybevevő gyermek felületét elérni, kezelni. Ez a funkció a bölcsődében és az óvodákban később kerül bevezetésre.

Kérjük, az oldal használatával kapcsolatos kérdését, észrevételét a kozetkeztetetes.fotigesz@gmail.com e-mail címen jelezze.

Napi lemondások számlázási rendje: A számlakiállítás előtt jelzett napi lemondások nem kerülnek kiszámlázásra. A számlakiállítást követően jelzett napi lemondások a következő számla kiállításakor kerülnek jóváírásra.

Végleges lemondás (szüneteltetés vagy intézményváltás, költözés okán, stb): a törvényes képviselőnek minden esetben a GESZ Közétkeztetési Csoportnál írásban szükséges jeleznie, legkésőbb tárgynap előtti munkanap reggel 8.30- ig. Az írásos nyilatkozat beérkezése után tudjuk az étkezést igénybe vevő gyermeket kivenni az étkezésből, és az előre fizetés miatt az esetleges túlfizetést visszatéríteni a bankszámlára. A törvényes képviselői lemondásig a gyermek étkezési megrendelése aktív, annak díja a törvényes képviselőt terheli.

Étkezési díjkedvezmények:

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gytr.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról jogszabály alapján minden esetben szükséges a Gytr 8. mellékletének a törvényes képviselő általi kitöltése, melyen meg kell jelölni az igényelt étkezés típusát is.

A három vagy több gyermekes családok 50%-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek. A támogatáshoz a Gytr. 8. mellékletén

–        nyilatkozni szükséges a GESZ Közétkeztetési Csoportjánál. A kedvezmény a nyilatkozattétel másnapjától érvényesíthető.

Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Az alábbi jogalapok esetében további dokumentum benyújtása is szükséges:

Gyermek tartós betegsége/ fogyatékossága esetén 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt igényelhetnek.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

 • szakorvosi igazolás, amely a tartós betegséget igazolja (Kormány rendelet 3. melléklete), vagy a fentiek alapján folyósított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat másolata,

      Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén 100%-os térítési díjkedvezmény igényelhető.

A támogatáshoz a következő további dokumentum benyújtása szükséges:

 • a Gyámhatóság határozata nevelésbe vételről/ utógondozást elrendelő határozat,
  • valamint, a gyermekjóléti szolgáltató- vagy a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kitöltött Gytr. 9. melléklet.

A kedvezményes étkezési díj a benyújtást követő naptól érvényes. A Kormány illetékes szerve bármikor bekérheti szülőtől a támogatásra való jogosultság igazolását, vagy kikérheti a MÁK-tól, NAV-tól, NEAK-tól.

További törvényes képviselői kötelezettség minden újabb tanévre, a Fóti GESZ honlapjáról (www.fotigesz.hu) letölthető formanyomtatványon történő nyilatkozattétel, a kedvezményre való jogosultság fennállásáról. A nyilatkozatot személyesen vagy e-mailben kérjük visszajuttatni a Közétkezési Csoporthoz minden év július 31.- ig, a következő tanévre vonatkozóan.

Egyéb kedvezményekkel (rendszeres gyermekvédelmi és települési támogatás) kapcsolatos tájékoztatás és ügyintézés jelenleg a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályának ügyfélszolgálatán történik (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

Számlakiállítás: Kérjük, az aktuális számla kiállítási és befizetési határidejét, a BEFIZETÉSI IDŐSZAKOT kövesse nyomon, a GESZ weboldalán (minden hónap 5. munkanapjáig közzé tesszük) A befizetési határidő az étkezési számlán is olvasható.

Számlafizető módosítását a számlázást megelőzően lehet kérni a kozetkeztetes.fotigesz@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a Közétkezési Csoport ügyfélszolgálati irodájában. Amennyiben a jelzési határidőt (számla kiállítást megelőző 2. munkanapon, 24.00 órát) követő az igény bejelentése, a módosítást az azt követő számlakiállításra (következő időszakra) tudjuk elvégezni.

Számlakiegyenlítés lehetőségei:

 • Csoportos beszedési megbízással, vagy
 • átutalással a 11784009-15813169-10010000 számlaszámra történő utalással (megjelölve a gyermek azonosítóját és nevét), vagy
  személyesen GESZ Pénztárában (Fót, Dózsa György út 12-14.), a kijelölt napokon a pénztár nyitva tartásának idejében készpénzben.

Késedelmes fizetés, tartozás kezelése, következménye 

A GESZ az étkezési megrendelések teljesítését, a határidőig befizetett, átutalás esetén pedig a pontos összegű és hivatkozású, megfelelő számlaszámra indított utalások esetén garantálja.

A nyitott számla egyenlegű gyermekek étkezési megrendelését a program letiltja a 30/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet alapján a számla lejáratát követő 61. napon. A letiltott napokra kiszámlázott étkezések díjait a következő számlázáskor írja jóvá a program.

Amennyiben a törvényes képviselő nem egyenlíti ki gyermeke tárgyhavi étkezési díját, nem rendezi a számlaegyenleget, a gyermek étkezési megrendelése megszüntetésre kerül.

Abban az esetben, ha a szülő mégis étkeztetni kívánja a gyermeket, azt újbóli írásos megrendeléssel, és a gyermek számlaegyenlegének teljes rendezésével a tárgyhónapot követő hónaptól van lehetősége.

Minderről bővebben és a befizetések könyvelési rendjéről a „Tartozáskezelési leírás”ban tájékozódhat.

Kedves Megrendelőnk!

Értesítjük, hogy az ebédmegrendelés és befizetés módja decembertől az alábbiak szerint változik:


Megrendelését a továbbiakban kizárólag írásban, tárgyhónapot megelőzően tudjuk elfogadni, melyet leadhat a mellékelt formátumban a konyhán, a szállítónál vagy a konyha.fotigesz (@) gmail.com e-mail címre.

Megrendelő neve:

Szállítási cím:(akkor, ha szállítást is kér)

Számlázási cím:

Telefonszám:

Rendelt adagszám:

Rendelés időtartama: Pl. december 05.-15 minden munkanap

Megrendelését a tárgyhónapot megelőző hét hétfőig kérjük leadni.

Ezt követően elkészítjük a számlát, kiküldjük a csekket, melyet a szolgáltatás igénybevétele előtt kérünk kiegyenlíteni, és a csekket a konyhán, illetve a szállítónál bemutatni, vagy a fenti e-mail címre megküldeni.

Természetesen lemondásra a továbbiakban is van lehetőség.

Azt a tárgynapot megelőző nap reggel 09 óráig tudjuk elfogadni, és a következő megrendeléséből fogjuk jóváírni.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy akik még nem fizették be gyermekük részére a május, illetve június havi étkezési díjat, azok a gyerekek szeptember 3-tól nem vehetik igénybe az intézményi étkezést Fót Város közétkeztetési rendelete értelmében.
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016.(X.29.) önkormányzati rendelete
3.§.(7) alapján:
„Meg kell szüntetni az étkezés biztosítását – óvodai ellátásban részesülők kivételével, – ha a szülőnek (törvényes képviselőnek) 60 napon túli étkezési térítési díjfizetési tartozása áll fenn….”

Köszönettel: Fóti GESZ

30-2016. (IX.29.) gyermek- és diákétkezetetési rendelet 2017.12 Megtekintéshez klikkeljen ide!

Tisztelt Szülők!

A képviselő-testület 2017. májusban a 184/2017. és 192/2017. számú határozataival döntött a fóti közétkeztetés átszervezéséről.
Fenti döntések értelmében 2017. augusztus 1-jétől a Fóti GESZ látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, az intézmények által vezetett nyilvántartások összesítését, a számlák kiállítását, és a befizetések (és hátralékok) kezelését.
A szülők feladata a döntés értelmében nem változik. Továbbra is az óvodákban, illetve iskolákban kell az étkezést megrendelni, és a hiányzásokat bejelenteni. Az étkezés térítési díjai változatlanok.


Változások az alábbiakban lesznek:
• Kérjük, számlareklamációkkal kapcsolatos ügyek intézésére augusztustól a 06 (70) 331-7058-as telefonszámot szíveskedjenek használni. Közétkeztetési ügyintézőnk Csipesné Kókai Zsuzsanna lesz.
• A közétkeztetés új bankszámlaszáma:  
Fóti GESZ Közétkeztetés 11784009-15813169-10010000

• Az ügyeletes óvodákba az augusztusi számlákat (csekkeket) – a vezetőkkel történő egyeztetés alapján – augusztus első hetének végén eljuttatjuk, ezek fizetési határideje augusztus 21-e lesz.
• A szeptemberi csekkeket az óvodákba augusztus 21-e után, az iskolákba a tankönyvosztás időpontjára kivisszük. E csekkek fizetési határideje szeptember eleje (5-e és 10-e közötti időpont) lesz.
• Szeptember 10-e után juttatjuk el az októberi csekkeket az intézményekbe, melyek fizetési határideje szeptember 20-a lesz.
• A Fóti Közszolgáltató Kft. (2017. júliusáig kibocsátott) számlái alapján befizetett túlfizetések és hátralékok kezelése a Kft. feladata lesz.
• A GESZ az augusztusi és szeptemberi túlfizetéseket, illetve hátralékokat az októberi számlák kiállításakor fogja figyelembe venni.
A szülők megértését az átállás miatti fizetési határidőkkel kapcsolatban előre is köszönjük!

Fót, 2017. június 30.

Hamala Katalin

igazgató